Jaymani Sevanathan

Eksentrik

Jaymani Sevanathan

Klang, Selangor, Malaysia

Writer

Jaymani Sevanathan berasal dari Klang, Selangor. Beliau mendapat pendidikan rendah di Rawang, Selangor manakala pendidikan menengah di tempat kelahiran. Beliau baru sahaja menamatkan pengajian dalam Program Sains Politik di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Bangi dan kini menjalankan latihan industri di Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA), UKM. Jaymani sangat berminat membaca penulisan bersifat akademik dan ilmiah. Hasil tulisan beliau tersiar di beberapa portal berita dan majalah akademik seperti Berita Harian, The Malaysian Insight, Free Malaysia Today, Nadi Siswa, Klik Web DBP, MalayMail Online, Jalan Telawi, Dewan Ekonomi, Pelita Bahasa, Dewan Masyarakat, Dewan Sastera, Dewan Siswa dan Tunas Cipta. Jaymani juga menyertai Minggu Penulis Remaja (MPR) 2019.Latest Eksentriks